Bunker service

Onder bunker services verstaan wij het leveren van brandstof en smeermiddelen (“Shell” Oliën & vetten) voor Scheepvaart, Visserij en Industrie. Inclusief de logistiek, het leveren aan en bevoorraden van schepen. Zo vaart bijvoorbeeld het bunkerschip “Dutch Petrol” vanuit de haven in Zierikzee elke vrijdag naar Neeltje Jans om te leveren aan de beroepsvaart. Maar ook in de havens Zierikzee, Burghsluis (Oosterschelde, Zeeland) vaart Bouwman op afroep over de Oosterschelde om de beroepsvaart te voorzien van Brandstof & Smeermiddelen. Voor meer informatie over onze diensten kunt u contact opnemen met Bouwman Bunker Service.

G. Bouwman Towing & Shipping heeft de bunker services vanaf heden 2018 overgenomen na jarenlange service van
T.D. Bouwman & Zn. Te Zierikzee.
Onder de naam “Bouwman Bunker Service” zullen we u de diensten en service leveren zoals de vaste klanten die dit al jaren gewend zijn.

De uitbreiding Bouwman Towing & Shipping en voortzetting van de bunker service is het gevolg van de tankservice die Vader Dhr. Willem Bouwman sr. startte in 1959 aan ’t Luitje te Zierikzee. De vierde zoon dhr. Gerrit Bouwman is in 1977 bij het bedrijf van zijn vader begonnen. De vier gebroeders Bouwman hebben dit bedrijf “firma W. Bouwman & Zn.” samen voortgezet van 1984 t/m 1996 en na opsplitsing zijn we verder gegaan met ons eigen bedrijf in de Scheepvaart, duw- en sleepvaart.

G. Bouwman towing
& shipping is